Kære samarbejdspartnere og gæster.

Vi har i fællesskab med lokale og offentlige myndigheder besluttet, at vi aflyser vores arrangement d. 29. august 2020 på Ådalscenen.

Beslutning er truffet ud fra vejledningen vedr. Covid 19. Antal i ikkesiddende arrangementer er stadig 100 personer og ikke som tidligere udmeldt at stige efter d. 8. august til 200 personer.

Vi kan ikke kontrollere og styre dette på vores musikplads, så det er forsvarligt.

Vi havde tilladelse til at afholde arrangement med op til 500 siddende gæster, men da dette arrangement har en varighed på 8-9 timer, bliver det et problem.

Det er samtidig ikke muligt at få økonomien til at holde, ved at skære ned i antal betalende gæster.

Antal smittede stiger med stor hast i de omkringliggende kommuner, det er selvfølgelig også medvirkende til vores beslutning.

Det er en meget kedelig situation, at stå i som arrangør, at vi er nødsaget til at aflyse.

Men i denne covid-19 situation, som vi ikke selv herre over, er vi nødt til at lytte til de anbefalinger vi får.

Vi håber på forståelse over for dette og håber vi i samarbejde kan lave et lignende arrangement næste år.

Købte billetter vil blive refunderet.

På bestyrelsens vegne
Anders Johansen

Adresse: Fåborgvej 19A, 5854 Gislev
Info Event: Gratis - 12:00 / 29-Aug-2020
Del:
Aflyst