Betingelser og vilkår for betaling af medlemskab og donationer til Ådalscenen – Gislev Kulturcenter

Kortbetaling

Betaling af medlemskab kan ske online med Visa/Mastercard/Mobilepay. Medlemskabet oprettes som en abonnementsaftale mellem dig og Ådalscenen. Når et medlemskab er oprettet og tilmeldt kortbetaling, vil der automatisk blive trukket DDK 100,- fra den indmeldtes betalingskort (støtte medlemskab) eller DDK 200,- (Aktivt medlemskab). En indmeldelseskvittering vil derefter blive sendt til indbetalers emailadresse.

Betaling af enkeltstående eller faste donationer kan ligeledes ske med Visa/Mastercard/ Mobilepay. Her vil det valgte beløb blive trukket på indbetalers betalingskort og en kvittering vil blive sendt til indbetaler.

Hvis du får nyt betalingskort i løbet af dit medlemskab, skal du huske at gøre Ådalscenen sekretariat opmærksom på det ved at sende en mail til marketing@aadalscenen.dk.

Kontrollér din tilmelding

For at undgå fejl bør du kontrollere, at alle dine forsendelsesoplysninger er korrekte. Det er specielt vigtigt, at den indtastede email-adresse, som bliver brugt til at sende bekræftelse/email-kvittering, er korrekt.

Abonnementsaftale

Når man opretter et medlemskab til Ådalscenen tilmelder man sig automatisk en abonnementsaftale. Abonnementsaftalen indebærer, at Støttemedlemmer automatisk bliver trukket DDK 100,- eller Aktive medlemmer bliver trukket DDK 200,- pr. fortløbende år ved årsskiftet indtil medlemskabet bringes til ophør. Indmeldelse sker efter vedtægternes bestemmelser ved at udfylde medlemsoplysninger og er gældende, når medlemskabet er indbetalt.

Når man opretter en fast aftale om donation til Ådalscenen som et fastsat beløb årligt, bliver aftalen også oprettet som en abonnementsaftale. Abonnementsaftalen indebærer, at man som gavegiver automatisk bliver trukket det fastsatte beløb hvet år, som man selv har valgt ved oprettelsen af aftalen. Beløbet bliver trukket hver år ved årsskiftet, indtil aftalen bringes til ophør.

Den automatiske abonnementsaftale gør sig IKKE gældende ved indbetaling af enkeltstående donationer.

Hvis du får nyt betalingskort, eller du under andre omstændigheder ændrer betalingsoplysninger, er det vigtigt, at du retter henvendelse til marketing@aadalscenen.dk, så vi kan ændre oplysninger og sørge for, at medlemskabet stadig er gældende.

Du har også selv mulighed for at rette dine kontaktoplysninger og oplysning om evt nyt betalingskort på denne side: https://aadalscenen.dk/min-konto/

Fortrydelsesret og opsigelse

Der er ingen fortrydelsesret ved medlemsbetalingen, men du kan let stoppe fremtidige betalinger og dermed dit medlemskab ved at sende en mail til marketing@aadalscenen.dk

En fast aftale om donation kan altid bringes til ophør ved at sende en mail til marketing@aadalscenen.dk

Vores registrering af oplysninger

Ådalscenen registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med betaling af medlemskabet for det første kalenderår på nær kortnummer, kontrolcifre og udløbsdato. Oplysninger videregives ikke, men Ådalscenen gemmer oplysningerne i fem år efter udmeldelse af hensyn til dokumentation af vores regnskab i henhold til bogføringslovens bestemmelser. Ådalscenen krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen.

Find https://aadalscenen.dk/privatlivspolitik/

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit betalingskort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dit medlemskab blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Ønsker du, at betalingen skal trækkes fra et nyt betalingskort, har du selv mulighed for at ændre oplysninger om nyt betalingskort på denne side:  https://aadalscenen.dk/min-konto/

Har du brug for hjælp, så send en besked til: marketing@aadalscenen.dk

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved indbetaling af kontingent kan rettes til marketing@aadalscenen.dk

Ansvar og service

Ådalscenen kan ikke garantere, at vores hjemmeside og vores betalingsmodul til enhver tid er fejlfrit og i drift. Der kan forekomme perioder med driftsforstyrrelser pga. vedligehold af siden.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Dit medlemsabonnement er bindende fra det øjeblik, indbetalingen registreres. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

Betingelser for medlemsbetaling til Ådalscenen – Gislev Kulturcenter

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret ved medlemsbetalingen, men du kan let stoppe fremtidige betalinger og dermed dit medlemskab ved at sende en mail til marketing@aadalscenen.dk.

Vores registrering af oplysninger

Ådalscenen registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med betaling af medlemsskabet for det første kalenderår. Oplysningerne videregives ikke, men Ådalscenen gemmer oplysningerne i fem år efter udmeldelse af hensyn til dokumentation af vores regnskab i henhold til bogføringslovens bestemmelser. Ådalscenen krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved indbetaling af kontingent kan gives til marketing@aadalscenen.dk.

Ansvar og service

Ådalscenen kan ikke garantere, at vores hjemmeside og vores betalingsmodul til enhver tid er fejlfrit og i drift. Der kan forekomme perioder med driftsforstyrrelser pga. vedligehold af siden.

Betingelser ved oprettelse af medlemskab af Ådalscenen

Indmeldelse sker efter vedtægternes bestemmelser ved at udfylde medlemsoplysninger og er gældende, når kontingentet er indbetalt.

Støttemedlemskabet Ådalscenen koster DKR 100,- pr. år og Aktivt medlemskabet DKR 200,- pr. år.

Medlemskabet kan opsiges med en måneds varsel. Ved opsigelse refunderes kontingent ikke for den resterende medlemsperiode.

Medlemmernes kontingentindbetaling er en del af grundlaget for Ådalscenen og lokalforeningernes økonomi. Herudover finansieres Ådalscenens arbejde gennem offentlige tilskud, bidrag fra fonde samt gennem pengegaver fra fx det lokale erhvervsliv.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent. Kontingentet for nye medlemmer forfalder til betaling ved indmeldelsen og efterfølgende ved årsskiftet, gælder for en periode på 12 måneder.