Ådalscenen Gislev Kulturcenter

Ådalscenen, som vi kalder den i daglig tale, er opført som et af det kulturelle samlingssteder i Gislev og på Midtfyn. Scenen er blevet til ud fra et lokalt behov for bedre rammer for at kunne styrke og animere til øget scenekunst og musikudfoldelse, som Gislev især gennem de sidste 20 år er blevet kendt på.

Ådalscenen er opført i naturtømmer og materialer, som er bæredygtige og Ådalscenen er blevet hædret af:

”By & Land Midtfyn har i år valgt at præmiere Ådalscenen i Gislev.
Begrundelsen er, at projektet udviser et samlet og vedholdende træk fra lokale ildsjæle, og set udefra står Ådalscenen som et symbol på det sociale engagement og fællesskab, der er i Gislev.
Frivillige under lokalrådet gik sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune i gang med at søge midler til udarbejdelse af en helhedsplan for området, som har sit udspring i 1995, da Gislev Børneskov blev etableret.
Den plan blev afsæt til Gislevs nye kultursamlingssted, hvor Ådalscenen indgår.
Tømrermester Frands Jeppesen fik ideen til scenen, og på baggrund i denne idé gik lokalrådet i gang med at søge økonomiske midler til projektet.
Efter mange timers arbejde, som frivillige ildsjæle, teknikere og håndværkere har lagt i projektet, blev Ådalscenen indviet 18. august i år.
– Alt i alt synes idé, intentioner og projektet at være lykkedes på smukkest vis og man bør glæde sig til kommende arrangementer på Ådalscenen”

Skriver Uffe Knudsen på vegne af By & Land Midtfyn i en pressemeddelelse.

Projektet har været 5 år undervejs, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune, lokale håndværkere og diverse fonde har ydet deres bedste, sammen med en stor gruppe frivillige i Gislev.

Anlægssummen er på ca. 2.3 mio. kr. heraf er de 1.7 mio. kr. brugt på professionel rejsning af sceneskelet og tag. De øvrige 0.6. mio. kr. er materialeudgifter, som frivillige har anvendt til færdiggørelsen af scenen, samlet er der brugt godt 3,5 årsværk af arbejdstimer til den frivillige del.

Ådalscenen har nu trådt sit første år på de skrå brædder. 6 mindre events af lokal fynsk karakter, samt ét stort med bl.a. ”På slaget 12”. Alle arrangementer er blevet gennemført med succes, og med nogle gode erfaringer, som vi kan bygge videre på i den kommende års arrangementer.