Medlemsskab

Støtte Medlemskab
I et støtte medlemskab tilkendegiver du, at du har interesse i Ådalscenen og gerne vil være med til at støtte op omkring scenen og de aktiviteter der kommer.
Et støttemedlemskab koster 100 kr. for 2024


Aktivt Medlemskab
I et aktivt medlemskab, støtter du op omkring Ådalscenen.
Når du tegner et aktivt medlemskab, får du 1 stk. gratis øl, vand eller vin til vores arrangementer, når du viser dit medlemskort i indgangen.
Et aktivt medlemskab koster 200 kr. for 2024

Du kan forny eller købe nyt medlemskab:
Via indbetaling til Frørup Andelskasse: konto nr. 5960 8096372
Hos Anders Johansen, Bygmestervej, Gislev